Състезание за най-добър клас и ученик!


Скъпи ученици!

Предлагам на вашето внимание състезанието ” Ние сме най-добрите по английски език” за паралелките в които преподавам .

Състезанието започва на  01.10.2012 г / понеделник/в 8:43  и приключва на 21.12.2012 г /петък/ в 13.45 и включва две категории:

1. Най-добър клас

2. Най-добър ученик от всеки клас

Критериите за оценка и класиране за двете категории  са следните:

1. Посещаемост на часовете/ изчислява се на база присъстващи ученици за всеки учебен час по английски език/.

2. Активност в клас / сбор от активността на всички ученици в клас и сбор от индивидуалната активност на ученик/.

3. Успех на класа или ученика.

4. Инициатива за работа в проекти или други извънкласни форми.

Награди:

1. За най-добър клас : Екскурзия в страната , която ще се осъществи в по-топъл сезон и торта от Мис Коларска.

2. За най-добър ученик : Пътуване в чужбина, свързано  с международните проекти, в които нашето училище участва. Пътуването е безплатно.

Резултатите ще бъдат обявени на 07.01.2013г.

Успех на всички!

Мис Коларска

By Mariana Kolarska Posted in News

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s