Междинно класиране!


Здравейте скъпи ученици!

Обявявам резултатите от междинното класиране в нашето състезание, което започна 01.10.2012 и ще приключи на 21.12.2012г.

1. Категория за най-добър клас

Води класирането 9а клас с 30.37 точки.

2. Категория за най-добър ученик

9а клас – Даниел с 44 точки

10а клас – Михаела с 33 точки

10б клас – Станимир с 44 точки

11а клас – Бети и Юлияна с 32 точки

12 а клас – Бети с 34 точки

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s